Anodisering av aluminium

anodisering

Anodisering av aluminium

Anodisering är ett av flera sätt sätt att ytbehandla aluminium. I anodisering omvandlas ren aluminium till aluminiumoxid genom en kontrollerad elektrolytisk oxidationsprocess. Godset kopplas som anod i en 20%-ig svavelsyralösning. Ibland kallas anodisering också eloxering eller eloxidering.

En aluminiumdetalj som gått igenom den här processen får nya egenskaper. Den har hög motståndskraft mot slitage, den är smutsavvisande, och dessutom dekorativ! Aluminiumoxiden som har skapats kan nämligen infärgas. Standardfärgerna är svart, blått, rött och guld. Anodisering används för format upp till 2000 x 1100 x 500 mm.

Anodiseringen gör också detaljen elektriskt isolerande, den leder inte ström längre. Den ger dessutom ett utmärkt skydd mot korrision i svåra miljöer. Under processen tillförs inga främmande metaller eller ämnen och den är godkänd för kontakt med livsmedel enligt EU-direktivet RoHS (Restriction of Hazardous Substanses).