Ptfe-behandling

ptfe-behandling

Ptfe: Minimum av friktion

Anodisering av aluminium i kombination med Ptfe-impregnering ger en superglatt yta, vilket minimerar friktion och därmed ökar motståndskraften mot slitage och nötning.

Det transparenta Ptfe-skiktet ger mycket god vidhäftning mot det anodiserade underlaget och detaljens mått påverkas minimalt.

I princip handlar processen om att den anodiserade detaljen doppas i ett bad innehållande Ptfe, torkas och härdas. Processen kan utnyttjas för format upp till 500 x 400 x 300 mm.