Archive for oktober 2008

Ahlins går mot strömmen – mer jobb än någonsin!

Invigning av anläggning för hårdanodisering samt nya lokaler

Gräddan av kunder och leverantörer hörsammade inbjudan att ”följa med Ahlins in i framtiden”. Och att man tänker sig en framtid tillsammans med Ahlins, det stod ganska snart klart: det var idel positiva omdömen om samarbetet som mötte Anodens medarbetare under eftermiddagen. Marknadschefen Petter Isaksson kunde också i sitt välkomsttal konstatera att 2007 inte bara…

Läs mer

Nu kör vi hårdanodisering!

Ny anläggning för hårdanodisering

Den nya anodiseringsanläggen mottogs med mycket stort intresse när Ahlins kunder den 18 september bekantade sig med både den och den nybyggnation, som genomförts efter förra årets brand. Anläggningen, som är byggd för att motsvara alla vedertagna standards i branschen, består av tre stationer – två för hårdanodisering och en för konventionell anodisering. Den senare…

Läs mer