Archive for augusti 2014

Utmanar sig själv för att nå bättre resultat

171-Liza_2_komp

Liza Börjesson har jobbat ett halvår på Ahlins. Du hittar henne mitt i produktionen vid smårack och storrack där hon plockar på och av. På småracken finns de små detaljerna och på storracken de stora detaljerna – och det är dessa som hon bland annat förbereder innan de ska anodiseras. Hur lång tid anodiseringen tar…

Läs mer