ISO-certifiering

certifieringISO2019

Sedan den 10 juli i år har Ahlins i Habo AB återigen blivit kvalitet-, och miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015.

Du hittar våra nya certifikat här:

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015