Utbyte av kunskap och praktik

praktikanter

Vi välkomnar Tomas Öhrström och Olle Steen till Ahlins. De går andra året på Industriell Organisation och Ekonomi, Logistik och Ledning på Tekniska högskolan i Jönköping. Under de sju kommande veckorna gör de sin NFK, näringsförlags kurs, hos oss på Ahlins. NFK ger studenter möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper i en praktisk och verklig miljö och vår produktionschef Petter Isaksson välkomnar deras nyvunna kunskaper och idéer och hoppas att det kan bli en början till ytterligare automatisering av vår verksamhet.

För Ahlins passar denna typ av utbyte med Universitetet alldeles utmärkt då vi vill främja en positiv utvecklingsnivå både hos oss själva och bland studenter, framtidens aktörer.