Vetenskapens Hus

vetenskapenshus2

Ahlins är stolta sponsorer till Vetenskapens Hus som vi förser med prover för anodisering. Vetenskapens Hus ägs av KTH och Stockholms universitet och deras syfte är att inspirera och skapa intresse och kunskap för biologi, fysik, kemi, matematik och teknik.

De erbjuder utbildningar med modern forskarutrustning för både skolelever och lärare och tillhandahåller skolprogram och helgaktiviteter för barn och ungdomar som handleds av studenter från KTH och Stockholms universitet. Vetenskapens Hus lärarfortbildningar ger lärare möjlighet att möta forskningen och fördjupa sig inom sitt ämnesområde.

Läs mer och boka utbildning här >>