Kvalitet & miljö

Kvalitet & miljö

Vi bedriver ett ständigt pågående kvalitetsarbete och är miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vattenförbrukningen och andra för miljön viktiga parametrar bevakas minutiöst.

Den restprodukt som produceras vid anodiseringen är ett aluminiumhaltigt hydroxidslam som i vissa kommunala reningsverk används som flockmedel vid rening av avloppsvatten. Hydroxidslammet är klassat som vanligt industriavfall och kan deponeras på tipp.

Vad gäller återvinning har anodiserat aluminium fördelen att vara direkt omsmältningsbart, utan t.ex. lackavbränning. Effekten som går åt vid omsmältning utgör ca 5% av den energi som ursprungligen går åt vid framställning av aluminium ur bauxit.

Inga tungmetaller eller gifter är inblandade i vår process.