Montering & förpackning

IMG_7888

Montering och förpackning

Kundens behov är alltid vår utgångspunkt. Vi anpassar oss efter dina önskemål. Det kan vara att ta hand om delar av en produktion. Men det kan också innebära att vi är med i hela tillverkningen. Från ritning till färdig produkt.

Vår långa erfarenhet i branschen kommer kunden till nytta. Med ett välutvecklat inköpssystem kan vi stå för inköp av material och komponenter, sörja för lagerhållning och bearbetning. Montering och montage tar vi också hand om. Och till sist men inte minst förpackning. Vi hanterar både standardförpackningar och specialemballage, beroende på vad kunden vill ha. 

Du ska kunna känna dig trygg när du ger Ahlins ett uppdrag, litet som stort!